Tydzień z księciem Haakonem - Dzień VI: Oficjalne obowiązki


Książę koronny Haakon co roku przeprowadza szereg oficjalnych spotkań w Norwegii, koncentrując się przede wszystkim na przedsiębiorczości i innowacjach w norweskim biznesie, młodzieży i różnorodności oraz przyrodzie - ze szczególnym uwzględnieniem oceanu i kwestii zmian klimatu.W 2013 roku zainicjował konferencję SIKT. Stała się ona corocznym spotkaniem, podczas którego młodzi liderzy ze wszystkich sektorów norweskiego społeczeństwa dyskutują o przyszłości Norwegii.


Każdego roku książę koronny podróżuje za granicę w towarzystwie delegacji norweskich, wzmacniając stosunki dwustronne w handlu i przemyśle, nauce i kulturze. Co roku uczestniczy w Forum Ekonomicznym w Davos i odwiedza Nowy Jork z okazji dorocznych zebrań ONZ we wrześniu. Co roku odwiedza również najbiedniejsze kraje jako ambasador dobrej woli UNICEFu.


Książę koronny Haakon posiada rangę generała w Norweskich Siłach Zbrojnych, admirała w norweskiej marynarce wojennej i generała w norweskich siłach powietrznych.


W 2006 roku książę koronny Haakon był jednym z trzech założycieli organizacji Global Dignity - ogólnoświatowej inicjatywy promującej przywództwo oparte na wartościach. Jest aktywnie zaangażowany w Fundację Księcia Korony i Księżniczki Korony, która identyfikuje i wspiera projekty dla młodzieży w Norwegii w celu wzmocnienia przywództwa i integracji młodzieży.


Książę koronny był członkiem sieci Young Global Leaders od momentu jej utworzenia w 2005 roku do 2010 roku. W latach 2010–2017 książę koronny pełnił funkcję członka zarządu Global Leaders Foundation, która powstała na Światowym Forum Ekonomicznym.

Księżna Mette-Marit, książę Haakon, premier Kanady, Justin Trudeau i Sophie Trudeau

Odkąd skończył 18 lat uczestniczy w zebraniach Rady Stanu, w towarzystwie ojca spotyka się z premierem, ministrami, uczestniczy w wizytach państwowych. W czasie nieobecności króla Haralda w kraju lub gdy ten jest chory, Haakon obejmuje regencję i to on przewodniczy Radzie Stanu, spotyka się z oficjelami. Uczestniczy też w corocznych wydarzeniach: Święto Konstytucji, otwarcie parlamentu, rozdanie pokojowej nagrody Nobla.

Król Harald i książę Haakon na otwarciu sesji parlamentu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Publikując komentarz zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych, takich jak nazwa użytkownika czy adres e-mail, zgodnie z rozporządzeniem art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane te są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu oraz do celów statystycznych.