Zimowa sesja zdjęciowa+trzeci dzień w Ghanie


Jakiś czas temu opublikowałam post o zimowych sesjach zdjęciowych belgijskiej pary królewskiej i jej dzieci. Zastanawialiśmy się czy w tym roku taka sesja również będzie miała miejsce. Otóż miała miejsce-wczoraj wieczorem belgijski dwór królewski opublikował zdjęcia rodziny królewskiej na stoku.


Rodzina już w sobotę (10 lutego) udała się do szwajcarskiej miejscowości Verbier, która jest znanym kurortem narciarskim popularnym wśród członków rodzin królewskich. Matylda i Filip z dziećmi spędzą tam czas do 18 lutego (to ostatni dzień ferii dla dzieci w części Belgii).


***


Trzeciego dnia w Ghanie królowa Matylda zobaczyła jak działa Projekt Promush Muschroom, który ma na celu zrównoważoną produkcję i tworzenie miejsc pracy dla kobiet i młodzieży.
Matylda odwiedziła też projekt Recycle up! Ghana, który uczy młodych ludzi i zanieczyszczeniach środowiska i jak im zapobiegać.Po południu królowa spotkała się na obiedzie roboczym z prezydentem Ghany-Nana Akufo-Addo.Następnie wzięła udział w konferencji na temat zrównoważonego rozwoju na Uniwersytecie w Akrze, podczas której wygłosiła przemówienie: 


Ekscelencjo, Prezydencie Akufo-Addo,
Wicepremierze,
Wicekanclerzu,
Panie i Panowie,
Drodzy studenci,

Przede wszystkim chcę podziękować Jego Ekscelencji Prezydentowi Nanie Akufo-Addo za zaproszenie mnie do przemówienia tutaj w Akrze, w pięknym otoczeniu uniwersytetu.

Prezydent i ja dzielimy się zobowiązaniem. Oboje zostaliśmy wyznaczeni przez Sekretarza Generalnego ONZ, aby popierać Cele Zrównoważonego Rozwoju. Wasz Prezydent współprzewodniczy tej grupie. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło cele zrównoważonego rozwoju jednogłośnie we wrześniu 2015 r. Razem 17 celów obejmuje szeroki zakres zagadnień rozwoju społecznego i gospodarczego. Zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej i edukacji, położenia kresu nierównościom, godnej pracy dla wszystkich, wody i urządzeń sanitarnych, energii, środowiska, zmiany klimatu i tak dalej. Razem tworzą mapę drogową dla osiągnięcia Agendy 2030. W skrócie, Agenda 2030 to ambitne zobowiązanie do wyeliminowania ubóstwa i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju na całym świecie do roku 2030, nie pozostawiając nikogo w tyle.

Jako specjalny rzecznik ONZ ds. SDG, edukacja jest jedną z dziedzin, na których szczególnie się koncentruję. Dlatego szczególnie cieszę się, że mogę się zwrócić do was tutaj, na uniwersytecie. Uważam, że dostęp do wysokiej jakości edukacji jest podstawowym elementem zrównoważonego rozwoju. Bez niego jednostki nie mogą uzyskać przyzwoitych miejsc pracy. Pozostają słabe i nie mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego swojej społeczności. W rezultacie ich społeczności nie rozwijają się, a ostatecznie nie czynią swoich krajów. Bez edukacji dla wszystkich marnujemy znaczną część naszego największego potencjalnego zasobu: naszych pracowników.

Ale czym jest wysokiej jakości edukacja? Infrastruktura jest oczywiście ważna. Dzieci potrzebują szkół w rozsądnej odległości od swoich domów. Szkoły, które zapewniają schronienie przed deszczem i z przyzwoitymi urządzeniami sanitarnymi. Konieczne są książki i inne zasoby dydaktyczne. Ale niewątpliwie najważniejszym elementem edukacji są nauczyciele. Nauczyciele muszą być odpowiednio wykształceni. Muszą zostać przeszkoleni, aby inspirować dzieci i młodzież, aby przekazywać im przydatną wiedzę.

Panie Prezydencie, Panie i Panowie,

Mamy szczęście, że żyjemy w XXI wieku. W tym coraz bardziej cyfrowym świecie nowe media oferują bogactwo zasobów. Wykorzystywane mądrze internet jest bogatym źródłem informacji i wiedzy. Ale nowe media oferują także nowe ekscytujące możliwości e-learningu, zarówno w klasie, jak i potężne narzędzie do poszerzania dostępu do edukacji.

Jako ośrodki szkolnictwa wyższego i badań uniwersytety mają szczególnie ważną rolę do odegrania w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju. Apeluję zatem o włączenie SDG do twojego myślenia, do twoich kursów, do twoich badań. Wy, młodzi, dziś na widowni będziecie przywódcami jutra. Liderzy edukacji, medycyny, nauki, przemysłu, administracji publicznej - bez względu na dziedzinę. Jesteś młody i masz przywilej dobrego wykształcenia. Nauczyliście się myśleć, kwestionować status quo i wprowadzać innowacje. Macie marzenia i przekonania. Jesteście ambitni i idealistyczni. Będziecie mieli szansę zmienić świat na lepsze. Niektórzy z was zmienią go lokalnie, na mniejszą skalę, a inni na większą skalę, na bardziej dalekosiężne sposoby. Niezależnie od tego, gdzie i na ile, twój wkład będzie się liczył. Jak to się mówi, małe krople wody tworzą potężny ocean. Przyszłość należy do ciebie i jestem przekonana, że młodzi ludzie mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Zaufanie, które posiadacie we własnych umiejętnościach oraz zaufanie, jakim obdarza was wasz kraj, będą najsilniejszymi zasobami na to przedsięwzięcie.

Poza edukacją, moim innym szczególnym zainteresowaniem jest zapewnienie wysokiej jakości opieki zdrowotnej dla wszystkich. Być może opieka zdrowotna ma jeszcze większe znaczenie niż edukacja. Bo jeśli ludzie nie są zdrowi, nie mają ani energii, ani do nauki, ani do efektywnej pracy.

Kompleksowy dostęp do szczepionek jest również niezbędny, jeśli chcemy uniknąć niepotrzebnej niepełnosprawności lub śmierci z powodu chorób uleczalnych.

Po raz kolejny uniwersytety mają do odegrania zasadniczą rolę. W szkoleniu lekarzy, pielęgniarek i personelu paramedycznego. W badaniu nowych metod leczenia i leków. I znowu, nowe media są istotnym zasobem. Lekarze i inni pracownicy służby zdrowia na odległych obszarach mogą korzystać z telefonów komórkowych i Internetu, aby uzyskać pomoc i wsparcie w trudnych przypadkach.

Wczoraj dowiedziałem się o bardzo interesującej i inspirującej inicjatywie o nazwie Telemedycyna.

Inne SDG pokrywają się oczywiście z opieką zdrowotną. Bardzo ważne jest, aby zakończyć głód i brak bezpieczeństwa żywnościowego. Niedożywienie u dzieci powoduje zahamowanie wzrostu. Jest to nie tylko katastrofalne dla rozwoju indywidualnych dzieci, ale także może mieć negatywny wpływ na wzrost gospodarczy i rozwój całego społeczeństwa. Podobnie higiena i dostęp do bezpiecznych źródeł wody są niezbędne dla dobrego zdrowia. Tak samo jest z pokojem, zatrudnieniem i godnymi warunkami życia.

Ważnym aspektem zdrowia, który często jest zaniedbywany, jest zdrowie psychiczne. Jak mówię, około 450 milionów ludzi na całym świecie ma do czynienia z pewnym typem zaburzeń psychicznych. Musimy więc dopilnować, abyśmy zajęli się tą kwestią i wystarczająco inwestowali w opiekę psychiatryczną. Musimy wziąć pod uwagę dobro wszystkich ludzi.

Tutaj także chcę zwrócić szczególną uwagę na traumę spowodowaną konfliktem zbrojnym. Może to mieć negatywne skutki długo po zakończeniu przemocy. Szczególnie dotknięte są dzieci, które dorastają w agresywnym środowisku. Musimy dopilnować, abyśmy wyposażyli je w swoje miejsce także w społeczeństwie. Nie wolno ich zostawiać.

Niezależnie od tego, czy jest to Twoja dziedzina, czy nie, każdy z was może pomóc. Możesz pomóc zmienić postawy. I nie tylko do zdrowia psychicznego, ale do wszystkich kwestii objętych celami. Ty też możesz działać jako adwokaci, mówiąc o SDGs swoim znajomym i rodzinie.

Właśnie powiedziałam, że SDG były ze sobą powiązane. Brak dobrej jakości opieki zdrowotnej wpływa na możliwości edukacyjne, a oba mają wpływ na szanse uzyskania godnej pracy. Brak przyzwoitej pracy uniemożliwia wydostanie się z ubóstwa. Jednocześnie na nasze zdrowie, edukację i możliwości zatrudnienia może również wpływać nierówność. Kobiety cierpią na dużą nierówność lub dyskryminację w większości części świata. W niektórych miejscach mają one bardzo ograniczoną swobodę i dostęp do wysokiej jakości edukacji, opieki zdrowotnej i zatrudnienia.

Jak powiedział niedawno prezydent Akufo-Addo, "zwiększenie wysiłków na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet i poszerzenia ich możliwości jest kluczowe dla osiągnięcia rozwoju i dobrobytu. Jest to jeden z najlepszych sposobów łagodzenia ubóstwa i gwarantowania postępu i dobrobytu. "

Są też inne nierówności: ubóstwo, brak pokoju, problemy środowiskowe pozbawiają ludzi równych szans. Po raz pierwszy cele zrównoważonego rozwoju są próbą rozwiązania wszystkich różnych aspektów zrównoważonego rozwoju i przyjęcia kompleksowego podejścia w tym kierunku. Akcent w tej erze globalizacji polega na rozwiązywaniu tych problemów na całym świecie. W krajach wysoko uprzemysłowionych musimy znaleźć rozwiązania w zakresie zanieczyszczenia środowiska i zmiany klimatu, podobnie jak w gospodarkach bardziej agrarnych. I są zubożali ludzie żyjący na marginesie społeczeństwa w krajach, w których średnie dochody są wysokie, a także w krajach, w których są stosunkowo niskie.

Wreszcie SDG nakładają na nas wszystkich. W partnerstwie lub osobiście, jednostkom, rządom, sektorowi prywatnemu i społeczeństwu obywatelskiemu, naszym obowiązkiem jest uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby promować zrównoważony rozwój i ulepszać świat.

Panie Prezydencie, Panie i Panowie,

Jak widzieliśmy, nowe media są kluczowymi narzędziami zrównoważonego rozwoju, narzędzi, do których prawie każdy z nas ma dostęp w dzisiejszych czasach. Mogą być stosowane w każdym obszarze - i ze świetnym skutkiem. Po rozmowach z prezydentem Akufo-Addo jestem bardzo zainteresowana działaniami, które zostały zastosowane w Ghanie w dziedzinie e-administracji. To nowatorskie podejście upraszcza i przyspiesza kontakty między obywatelami a administracją, a także zmniejsza koszty.

Z niecierpliwością oczekuję również na spotkanie z klientami rodzimego przedsiębiorstwa społecznego w Ghanie dziś po południu. Farmerline był współzałożycielem Alloysius Attah w 2013 roku. Pan Attah wychował się na farmie i przekonał się, jak rolnicy walczą o utrzymanie. Korzystając z prostej platformy do przesyłania wiadomości głosowych, jego oprogramowanie rozpoczyna wysyłanie informacji o rolnictwie do ponad 200 000 rolników. Wszyscy rolnicy potrzebują, aby otrzymywać prognozy pogody oraz informacje o cenach rynkowych, usługach finansowych i najlepszych praktykach rolniczych przez telefon komórkowy. To naprawdę inspirujący przykład młodego przedsiębiorcy społecznego, promującego zrównoważony rozwój i zmieniającego świat na lepsze. Jego firma nie tylko zapewnia mu dochody, ale pomaga swoim rodakom rozwijać umiejętności rolnicze, zarabiać na własne potrzeby i produkować więcej żywności, aby wyżywić innych. Belgijska Fundacja Króla Baudouina była pod takim wrażeniem, że w zeszłym roku przyznała Farmerline swoją Afrykańską Nagrodę Rozwoju. Ten innowacyjny przykład przedsiębiorstwa społecznego zdecydowanie wart jest podążania.

Zastanawiam się, ilu z was zostanie przedsiębiorcami.

Drodzy studenci,

Przybyłam tu dzisiaj, by porozmawiać o SDG, ponieważ naprawdę wierzę, że oferują nam one ramy, w których można by trwale poprawić życie dla wszystkich. Agenda określa 2030 jako nasz cel dla osiągnięcia Celów. 2030. To brzmi odlegle, prawda? Ale wciąż mamy dużo pracy do wykonania. Nie możemy sobie pozwolić na zadowolenie z dotychczasowych osiągnięć. Ekstremalne ubóstwo maleje. Ale wciąż jest zbyt wiele osób, które walczą o utrzymanie. Klimat się zmienia - szybciej i bardziej radykalnie niż nasze działania, aby temu zapobiec. Nowe media zmieniają nasz sposób życia. Oferują niesamowite możliwości w zakresie edukacji, wiedzy, opieki zdrowotnej i komunikacji. Ale wiążą się również z ryzykiem.

SDGs pokazują nam, że wszystkie różne aspekty rozwoju są ze sobą powiązane. Musimy przyjąć kompleksowe podejście. I wszyscy musimy wziąć na siebie odpowiedzialność za osiągnięcie celów. Każdy wysiłek się liczy.

Siedzisz tu dzisiaj, na progu życia zawodowego. Przyszłość należy do ciebie.

W jaki sposób wykorzystasz swoje umiejętności - teraz i jutro - aby uczynić świat lepszym miejscem?

Dziękuję.


Źródła zdjęć: Belga Image, Belgian Court

1 komentarz:

  1. Miła niespodzianka z sesją.Elżbieta wyróżnia się w fuksjowej kurtce i białych spodniach- wygląda pięknie.
    Świetnie komponują się brązowe sandały i pomarańczowa sukienka u Matyldy.

    OdpowiedzUsuń

Publikując komentarz zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych, takich jak nazwa użytkownika czy adres e-mail, zgodnie z rozporządzeniem art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane te są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu oraz do celów statystycznych.